Giáo dục đối với trẻ nhỏ không nhắm tới việc chuẩn bị cho trẻ tới trường, mà chuẩn bị cho cuộc đời.

Học qua trải nghiệm.

Học qua đôi bàn tay là điểm đặc trưng nhất của phương pháp Montessori. Dù là những khái niệm trừu tượng như ngôn ngữ, toán học, địa lý…, trẻ vẫn có thể “cầm nắm” được, để hình thành nên nhận thức rõ ràng và sâu sắc về mọi thứ trong thế giới quanh mình.

ĐỌC THÊM

Hướng đến sự độc lập.

Sự độc lập vừa là mục tiêu, vừa là phương tiện – người lớn cần hỗ trợ để giúp trẻ độc lập bằng cách tạo điều kiện và hướng dẫn cho trẻ tự làm những việc trẻ muốn, và chính từ sự độc lập đó đứa trẻ sẽ tự xây dựng nên cả cuộc sống của trẻ về sau này.

ĐỌC THÊM

Trẻ được trao tự do.

Mỗi hạt mầm đều chứa đựng trong nó tương lai của một bóng cây cao lớn, hay những đóa hoa ngát hương, hoặc trái ngon trĩu nặng… Khi được tạo điều kiện và trao tự do, hạt mầm – đứa trẻ – sẽ bộc lộ ra những tiềm năng mà nó đang mang và sống với hoa trái đời mình.

ĐỌC THÊM

Người lớn nỗ lực vì trẻ.

“Giờ khi người lớn là một phần của môi trường quanh trẻ; người lớn phải điều chỉnh bản thân theo nhu cầu của trẻ nếu người lớn không muốn cản trở trẻ và nếu người lớn không muốn thay thế trẻ trong những hoạt động cần thiết để phát triển.” –Mona Media

ĐỌC THÊM

Chương trình học

Lớp nhỏ ( 18 tháng – 2.5 Tuổi )

Lớp nhỏ ( 18 tháng – 2.5 Tuổi )

Về Mona Media

Sứ mệnh

Mona Media cam kết luôn nỗ lực hết mình để mang giá trị của giáo dục đến với trẻ em – nền giáo dục nơi trẻ là trung tâm, hướng về trẻ để phụng sự trẻ. Từ đó trẻ được khơi mở những tiềm năng để là chính mình với sự riêng biệt, độc đáo như một cá nhân, và là một thành viên của cộng đồng như một nhân tố hài hòa, đóng góp vào sự phát triển chung của một xã hội hòa bình và văn minh.

Gía trị cốt lõi

Giá trị cốt lõi của Mona Media nằm trong chính cái tên Mona Media– trong tiếng Phạn có nghĩa là tình yêu vô điều kiện từ tâm. Tình yêu này được thể hiện qua:
– Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.
– Giáo dục để hỗ trợ những tiềm năng tự do mở ra.
– Giáo dục hướng đến sự độc lập.
– Người làm giáo dục phải luôn tự đào tạo, phát triển bản thân để hỗ trợ trẻ tốt hơn.
– Giáo dục mang tính toàn vũ, giúp trẻ vừa là một cá thể độc đáo riêng biệt, vừa là một phần hài hòa trong tổng thể xã hội và tự nhiên.

Đăng ký tham quan

    Làm cho cuộc sống của con bạn trở nên đặc biệt bằng cách đăng ký vào trường của chúng tôi

    GHI DANH NGAY